Sildiarhiiv: vene

Anatoli Nekrassov “Saage tuttavaks: tundmatu armastus”


R119102

Iga inimene elab paljude teiste keskel, samas asub ta nagu kõrbes. Tal on perekond, ta käib tööl, suhtleb sõpradega – kuid on seejuures kogu aeg üksi. Meedikud kinnitavad, et haiguste peamiseks põhjuseks on pidev stress, mida kaasaegsed inimesed kogu aeg läbi elavad. Mis on selle stressi põhjus? See, et inimene peab iga päev, iga minut lahendama tema ees olevaid ülesandeid üksi. “Need on sinu probleemid,” kuuleb ta igalt poolt.

/…/ Et hoida enam-vähem mugavat elutaset, peab ta rakendama palju jõudu. Jõupingutused ei vasta tulemustele, kuna ta alustab alati nullist: koolis, ülikoolis, uuel töökohal, suhetes vastassugupoolega, perekonnaelus… Ja igal pool on ta üksi. Inimene nagu kannaks endal kogu seda keerulist ja vastuolulist maailma ja peaks vastutama kõigi tagajärgede eest.

Vladimir Levi “Mõttejaht”


Inimesed sünnivad vaimselt erinevatena, isegi ühes perekonnas. Aga põhiline küsimus pole nähtavasti mitte selles, kas olulisem on pärilikkus või keskkond, vaid selles, kuidas kulgevad nende vastastikused mõjutused. See koosmõju pole lihtsalt jõudude mehaaniline summa, selles sünnib ka mingi uus kvaliteet. Ei pärilikes omadustes ega ka elu- ja kasvatustingimustes pruugi olla suuri erinevusi, kuid piisab tillukesest sädemest, et püssirohi plahvatakse, aitab väikesest sälgust, et võti ei avaks ust.

.

Vastupidiselt levinud arvamusele kulutavad mehed lobisemisele palju rohkem aega kui naised.

.

On ainult üks võimalus oma mõtlemise teadvustamiseks – mõelda teisiti. Lähtuda teistest eeldustest, mõelda teises koordinaatsüsteemis, minna üle mingisse uude mõõtmesse. Saada enda suhtes seesmiselt kõrvalseisjaks. Öeldes “Küll ma olin rumal” peame iseenesestmõistetavaks, et praegu oleme juba tükk maad targemad. Läheb veidi aega mööda ja me nimetame end lollpeaks mõnes uues süsteemis. Aga oma antud hetke võhikluse, eelarvamuste, järjekindlusetuse ja ebaõigluse teadvustamine käib tavaliselt üle jõu.

.

Mida sügavam on negatiivne seisund, mida tugevam on selles varjatud liiasuse surve, seda vähem on loomulikult ka väljavaateid edule. Kusagil algab piir, mille taga võivad aidata ainult keemia ja aeg.

.

Tõenäoliselt on igal inimesel oma võimete lagi. Aga selge on ka see, et too lagi on kõrgemal sellest tasemest, milleni rõhuv enamus meist tegelikult jõuab.

.

7.5/10.

Vladimir Levi “Kunst olla ise”


Kui inimesed võivad end aidata, siis nad sagedasti ei taha seda teha. Paljud soovivad alateadlikult kannatusi.

.

Inimesed erinevad omavahel nii füüsiliselt kui ka psüühiliselt mõnikord rohkem kui eri liiki loomad. Üks ja sama inimene võib eri aegadel erineda endast rohkem kui teisest inimesest.

.

Ei ole inimest, kes kõikjal ja alati saaks endaga hakkama.

.

Ei ennast ega teisi saa õppida tundma teisiti kui tegevuses ja suhtlemises.

.

Inimese tundmaõppimine ja enese tundmaõppimine on põhimõtteliselt lõpmatud, sest inimene on “avatud süsteem”, mis muutub sageli ettenägematult: rohkem kui ükski teine olend inimene “muutub”, aga ei “ole”.

.

Iga inimene on võrratult suurem, avaram, sügavam sellest, milles ta saab end ilmutada, olgu see elukutse, luuletused või välimus. Hinnangute orad, mille otsa me üksteist torkame, on naeruväärselt väikesed ja nürid.

.

Miks nii tihti paistab, et näilised elu suursündmused jätavad meid imelikul kombel ükskõikseks, aga näilised pisiasjad imelikul kombel erutavad?

.

Kui näiteks teid rõhutatult ignoreeritakse, siis see tähendab, et teie vastu tuntakse huvi.

.

Inimese eluea keskmine pikkus 70 aasta ringis on autori arvates massilise inimestevahelise enesesisenduse tulemus. Kogu elu inimesed häälestavad iseennast ja teisi umbes sellisele eluea pikkusele ja sellepärast elavadki just nii vanaks. Aga kui harilik inimene satuks pikaealiste seltskonda, kus on “kombeks” elada näiteks 200 aastani, teisiti ei ole mõeldavgi, lihtsalt oleks ebaviisakas, küll siis pingutaks temagi sinnamaale välja.

.

Musta meeleolu on võrratult kergem üle elada, kui teame, et ees on taas valgus. Aga ees on ta alati!

.

Ma arvasin siis, et ainult minul, kohutavalt tahtejõuetul subjektil, tuleb peaaegu iga päev elu uuesti alustada. Lõpuks mõjub see psüühikale niivõrd raskesti, et tuleb tahtmine ennast päris ära tühistada, maha tõmmata, minema visata nagu ebaõnnestunud mustandit.

.

Uut elu – kui mitte päris minevikust sõltumatut, siis kas või milleski teistsugust – tuleb alustada nii tihti kui iganes võimalik, kuni need katsed kokku ei sula, nagu sulavad pidevaks valguseks vahelduvvoolu lampide vilkumised. Ma mõtlesin, et vahest ongi inimese tahtejõu mõõdupuuks see, kui mitu korda päevas ta suudab uuesti alustada.

.

Sinus on kaks inimest – üks saab kõigest aru ja teab, kuidas tuleb talitada, teab, et see kõik on jamps, sundmõtted, tühjad hirmud – mine julgelt, ära karda; aga teine ei lase, teine on arg ja kardab kogu aeg midagi.

.

Inimene on mitmekihiline filmilint, millele on varjatult pildistatud igasugu tühja-tähja, aga selle filmi ilmutiks on teised inimesed, sotsiaalsed rollid ja situatsioonid. Nagu fotograafidele teada, pole hea ilmuti leidmine sugugi lihtne.

.

Oma tõelist “mina” ei tohi kunagi samastada iseloomu “püsivate” joontega. Keegi ei tea, mis tähendab olla “mina ise”. See just ongi see, kes on kõige raskem olla, “ise” on meis kõige raskemini kättesaadav, see, mis võiks olla, aga ei ole.

.

Õigust öelda ei saa inimene mitte kunagi olla kindel, et hindab õigesti iseennast ja endasse suhtumist, teiste arvamust enda kohta. Esiteks seetõttu, et sellekohased andmed on tavaliselt üsna napid ja moonutatud. Teiseks aga seepärast, et arvamus kuulub maailma kõige muutlikumate asjade hulka: täna üks, homme teine, ülehomme nii üks kui teine kui kolmaski.

.

Igaüks loob oma välja, kiirgab oma valgust, aga mida tugevam on allikas, seda eredam on peegeldus.

.

Kui ma armastan inimesi järelemõtlematult, naiivselt, tegelikkuselt heakskiitu tahtmata, midagi ootamata ja mingeid vastutundeid soovimata, siis ilmneb, et mindki armastatakse tingimusteta: tegelikkus, mis on alati mitmepalgeline, pöörab minu poole oma pühapäevase näo.

.

Kannatamine on loomulik, kuid kõik elusolendid põgenevad kannatuse eest. Inimese väärikus avaldub selles, et aktsepteeritakse teatud hulk kannatusi.

.

Iga aasta, iga kuu või iga päev peab igaüks oma elu ja iseennast läbi vaatama, ümber hindama, ümber planeerima, nii strateegiliselt kui ka taktikaliselt, suurtes ja väikestes asjades.

.

8/10.

Vladimir Levi “Vestlus kirjades”


vestlus kirjadesKuid mida lugeda psüühiliseks häireks (kõrvalekaldeks, häireks, haiguseks) ja mida normiks? Normi küsimus on tõepoolest kõige valusam küsimus. Kui inimene keset selget päeva näeb kuradeid või kuuleb isiklikult temale määratud raadiosaadet Marsilt, kui ta jookseb aluspesu väel tänavale ja kinnitab seejuures, et kaks korda kaks võrdub praepanniga, siis oleks just nagu kõik selge (kuigi asi pole kaugeltki selge). Kui meeleolu langeb ilma nähtavate põhjusteta sedavõrd, et inimene ei ole suuteline paigast liikuma kaks-kolm päeva ega suuda mõelda mitte millelegi muule kui surmale, siis on selge, et see on depressioon ja psühhiaater on kohustatud niisugust inimest vastu võtma, teda mõistma ja ravima.

.

Inimese tundmaõppimise peamiseks meetodiks on ise inimene olla – seesama Omal Nahal Tundasaamise Meetod.

.

Haigusi ei ole. On ainult erinevad elu pikendamise viisid, need on ka suremise viisid.

.

Kõik jalgrattad on põhimõtteliselt leiutatud. Küsimus on vaid selles, millisega sõita.

.

7/10.

Vladimir Levi “Mittestandardne laps”


mittestandartne lapsInimene teab inimesest nii vähe, et on hämmastav, kuidas tal siiski õnnestub olla inimene.

.

Mitte miski ei tule tervisele kasuks, kui inimesel ei ole huvitav elada. Igavus, mis laastab hinge, asub varem või hiljem ka keha kallale.

.

Mul on vaja vanemaid, kes suudavad koos minuga taluda kõiki eksistentsi raskusi ja saatuse hoope ja aidata mul – just see on kõige tähtsam! – muuta see eksistents huvitavaks (see ei tähenda “kergeks”, otse vastupidi!), mõtestatuks ja järelikult ka õnnelikuks. Ma lahendan ju ise ka seda ülesannet iga hetk, kogu elu – kuid ilma teieta on kohutavalt raske.

.

Kummalise lapse küsimused: “Kuidas edasi elada ning kas üldse tasub ja saab edasi elada? Kes ma olen ja kellel mind vaja on? Kuidas elada inimeste seas, kelledest ma erinen, kuidas leida end nende arusaamatus ja mittemõistvas maailmas? Kas ma võin olla arusaadav ja armastatud, ilma et kaotaksin midagi sellist endas, millel pole nimegi? Kas ma võin ellu jääda ja end teostada?”

.

Hingelt tugevad võivad oma kehast võitu saada, saavutada ka füüsilise tervise, mis on hoopis kindlam, kui lihtsalt looduse poolt kaasa antud tervis.

.

Mitte keegi ei arvuta mitte kunagi välja, kes on rohkem süüdi ja kes rohkem kannatab: lapsed täiskasvanute pärast või täiskasvanud laste pärast.

.

Ma ei tea veel mitte midagi ega oska veel midagi, kuid Suur Maailm on nõudlik ja järeleandmatu; kõik inimesed on hõivatud ja kõik kohad on hõivatud – Suurde Maailma tuleb end veel sisse murda, Suures Maailmas on hirmus.

.

Ega meil kvaliteedimärki peal ei ole, kui me lapsevanemateks saame. Me pakume lapsele koos oma armastuse ja kõige paremate kavatsustega ka oma iseloomu, kõigi sellele omaste puuduste ja ebakohtadega, oma muutuva meeleolu, oma nõmeduse ja egoismi, haigused, hunniku lahendamata probleeme, oma kõige parema ja kõige halvema. Ja laps..? Ega temagi pole ingel. Kõik seesama, oma kujul, omas vaimus.

.

Aga äkki ei ole mitte tema raske laps, vaid mina olen raske, tüütu, taipamatu lapsevanem?!

.

Nagu seda sageli juhtub, rajanes meie sõprus teineteise täiendamisel: meie suhted pendeldasid vastastikuse vaimustuse ja vastastikuse kadetsemise vahel. Mina olin kade tema kõikvõimsale intelligentsile, tema oli kade minu kõikehõlmavale (tema mõõtude järgi) suhtlemisvõimele. Tema oli minu jaoks õrritav valgusallikas, kättesaamatute maailmade prohvet, mina olin tema jaoks ihukaitsja, giid ja nõuandja kontaktide alal tavalisusega.

.

Raamatud töötasid temas nagu tuumareaktorid. Ta sai väga kiiresti aru, et lõpmatute “miksidega” ei saa täiskasvanute käest midagi teada, ja asus vaikselt kiskja kombel purjetama mööda raamatukappe.

.

Umbes kuuenda kooliaasta keskel hakkas ta koostama kõigi ja kõige seoste kaarti. Sõltuvuste, vastastikuste üleminekute ja kõigi teaduste, kõigi kunstide, kõigi elu- ja tegevusvaldkondade analoogiate kaarti, mis pidi kõik kokku võtma.

.

Mis võib olla välja mõeldud, see võib ka olemas olla.

.

Ma arvan, et see ei olnud niivõrd usk hingede rändamisse, kuivõrd sugulaslikkuse tajumine, mida nimetatakse kongeniaalsuseks.. Ükskord ütles ta nagu muuseas, et igal inimesel peab olema peale väga tõenäolise füüsilise teisiku ka vaimne kaksik..

.

Niipalju kui mina teda tundsin, oli ta suhtlemises alati kohanematuse piiri peal. Sulada massi hulka, luua endale massi seas mugav roll või mask – mida tavaline inimene õpib stiihiliselt tegema juba umbkaudu esimese aastakümne lõpus – käis talle nähtavasti üle jõu. Luges läbi tohutu hulga raamatuid, seal hulgas ka psühholoogiat, kuid reaalsete suhetega ta seda kõike seostada ei osanud.

.

Kas võib pälvida meeste seltskonnas lugupidamise, kui sa mitte kunagi mitte kellelegi pole virutanud, pole teinud ühtegi liigutust, et virutada, pole silmadegagi märku andnud, et võid virutada?

.

Armastuse vaeguse puhul muutub elu ise karistuseks ja siis otsitakse karistust kui viimset võimalust leida armastust.

.

On aegu, mil üksnes kiitmine selle eest, et sa oled elus, võib päästa elu.

.

8/10.

Vladimir Levi “Enesemuutmise kunst”


 

 • Ma ei ole üheülbaline optimist, ega vaata maailma ainult läbi roosade prillide. Ma tean, et maailm on mitmevärviline, ja et ainult tänu sellele ta ongi maailm. Seepärast on mul alati tagavaraks ka mustad prillid.
 • Lapsepõlves oli mul alati kohutavalt valus, kui ma nägin, et inimesed mu ümber ei mõista teineteist, ei saa omavahel läbi. Mulle jäi täiesti selgusetuks, kuidas saab olla, et suured täiskasvanud inimesed, minu jaoks sama hästi kui jumalad, ei suuda jõuda kokkuleppele mõnes kõige lihtsamas asjas. Misjaoks nad solvavad üksteist, miks nad teevad üksteisele etteheiteid, valetavad, ajavad puru silma. Miks? See on ju nii mõttetu. Mul oli koguni tunne, et mind on hirmsat moodi alt veetud, et mina unistasin ühest maailmast, aga elama pisteti mind hoopis teise, ja et selles teises maailmas valitsevad loomalik hirm ja kohutav, arusaamatu süütunne, samuti kui argus ja vale, mis on nii kerged külge hakkama, mida minagi juba enese juures märkan. Ning seepärast on see maailm mulle vastukarva.
 • Kui erinevad on siiski inimesed. Mulle isegi tundub mõnikord, et on täiesti väär vaadelda meid kõiki kui ühtainsat liiki. Et loodus lihtsalt viskas nalja, kui andis meile enam-vähem ühesuguse väljanägemise. Nõnda veidralt isesugune veri voolab meie kõigi soontes.
 • Eile käis mu vastuvõtul inimene-kilpkonn, soomusrüü hinge ümber. On vaja täit vaikust ja väga heasoovlikku suhtumist, et säärane korraks oma pea kilbi alt välja pistaks. Kaua ei kesta see niikuinii – esimese kahtlase hääle peale poeb ta kibekähku taas peitu.
 • Me kõik oleme ütlemata tundlikud, kui meie isikule ei pöörata piisavalt tähelepanu. Ent samas ei märka me ise sugugi, et me oleme teiste suhtes vähemasti sama tähelepandamatud.
 • Kui te tahate, et teist saaks inimvihkaja, siis sundige end päevast päeva inimesi armastama.
 • Jah kui juriidiline reaalsus olen ma tõesti püsiv ja iseendaga samane suurus, kuid hingelise reaalsuse seisukohast on minu püsivus miraaž, VALE, sest kuni ma elan, pole ma ühelgi ajahetkel iseendaga absoluutselt samane.
 • Igatahes teadsin ma hommikul tõustes, et täna ei ole ma see, kes ma olin eile ja homme olen ma jälle keegi teine, et minu õigus ja kohustus on valida ennast ise – igal hommikul.
 • Kogu elu tegeleme sellega, et kujundame endas ühtesid omadusi ja surume maha teisi, matkime (kas teadlikult või ebateadlikult) teisi inimesi, mängime oma vanemaid, mängime sõpru ja tuttavaid, filmi- ja romaanikangelasi ja veel tervet kõikvõimalikest tegelaskujudest koosnevat loendamatut inimleegioni, mida võib kokku võtta ühe sõnaga – inimajalugu; ja isegi kui me ei ürita endast midagi teha, teevad nemad meist ikkagi kellegi. /…/ Ja kui nii, siis miks peab see ”mina ise” olema kogu aeg ühesugune? Miks ta peab olema vaid tükike osake endast?
 • Mitte keegi ei tea, kui paljut ta teisest inimesest ei tea. Sellel, kes annab endale sellest aru, on mõningaid šansse rohkem teada saada.
 • Inimene, kes ei tunne suhtlemisseadusi, tunneb end omasuguste seas tulnukana teiselt planeedilt. Säärane ufolane on iga laps ja rohkemal või vähemal määral ka iga täiskasvanud inimene kuni oma elu lõpuni. Inimene, kes ei taju oma ligimest niisugusena, nagu too on, on sisuliselt kurt ja pime, ta saab viga ise ning teeb haiget teistele.
 • Elus tuleb alustada kõigest korraga, võtta ette üheaegselt kõik tasandid ning see pealehakkamine peab aset leidma iga päev ega tohi lõppeda kunagi.
 • Kui ei ole tähelepanu, siis ei ole midagi: inimene on ennast välja lülitanud, ta viibib kõrbes.
 • Vigu teen ma muide tänini, hoolimata sellest, et ma võitlen oma idiotismiga vägagi kohusetundlikult.
 • Roll on psüühhika eksisteerimise viis. Teiste sõnadega on roll hinge kehakuju, hinge välimus. Seesama, mis on mateeria jaoks vorm: vooli, mis sa voolid, kõik on vorm; ole, kes sa oled, kõik on roll.
 • ”Autism” tähendab äraseletatult sulgumist iseendasse, kontakti puudumist välismaailmaga. Kõne ja mälu võivad seejuures olla täiesti korras. Enamgi veel: autist võib olla väga andekas ja suurte teadmistega inimene. Ja ta võib isegi väga tahta suhelda. Paraku ei saa ta sellega lihtsalt hakkama. Ta küll räägib midagi, kuid teda ei mõisteta ja tema ei mõista, et teda ei mõisteta. Ta ei mõista isegi seda, et teda mõistetakse – see tähendab, ei mõista, et teised ju näevad tema autismi…
 • Enesehinnang on hinnang, mille me anname endale niisuguse teise inimese silme läbi, kes on meie jaoks tähtis. Kummatigi on asja tuum selles, et pole olemas ühtegi inimest, kes meie jaoks tähtis ei oleks…
 • Kõik, mida inimene eitab, mida ta enda suhtes ei tunnista – nii head kui vead -, kannab ta üle teistele inimestele. Kui teid huvitab ühe või teise inimese puuduste täielik loetelu, siis kuulake mida see inimene räägib oma vaenlastest.
 • Kui ma olin esmakordselt märganud, et pärast kiitasaamist on inimene mõnda aega täiesti tuim laituse suhtes, et ta jääb kiitusest otsekui purju ja käitub justkui rõõmus ja üliheatahtlik, vasakule ja paremale kingitusi jagav laps; kui ma olin jõudnud veendumusele, et osa inimesi elab säärases paradiisis alailma ja vähimatki kiitust vajamata (otsekui istuks nende peas üks tilluke purjus päkapikk, kes vahetpidamata korrutab: ”Sa oled kõige parem inimene ja kõik inimesed on kõige paremad.”); kui ma olin lähemalt tundma õppinud ka täiesti vastupidise loomuga inimesi, kes elavad kogu aeg Põrgus, pole peaaegu kunagi rahul ei iseenda ega teistega, tunnevad end alailma alandatuna ning seepärast säilitamaks hingelist tasakaalu, alandavad aeg-ajalt igaüht, kes nende teele satub – siis sain ma aru, et igal inimesel on oma individuaalne enesehinnangu režiim, s.t. selle rütm ja eluviis ajas ja ruumis.
 • Õnneks ei jagune maailm ainult heaks või halvaks, mustaks või valgeks. Tänu jumalale on meis nii mõndagi, mis ei allu ei hinnangule ega enesehinnangule; on mõned vabad väljad, kus me lihtsalt elame, kus ei panda hindeid ega muretseta nende saamise pärast, kus kõik lihtsalt on nii nagu ta on.
 • Oletame, et igale inimesele on antud just nimelt temale sobiv annus sõjakust, ning iga inimene peab lihtsalt üles leidma selle sõja, mis sobib nimelt temale, ning leidnud, täitma sellega oma elu.