Sildiarhiiv: Merlini Raamatukogu

Paul van der Loon “Nägu udus”


Pilt

 

  • Lahkumine polnud kuigi raske. Tuli lihtsalt uksest välja astuda ja kõik maha jätta. Sellega võis igaüks iga kell hakkama saada. Suurem kunst oli seejärel ka päriselt ellu jääda.
  • Kõik ta riided olid tumedad, tõdes ta, selles peab tulema muudatus. Ta oli seni käitunud nagu vari ja end seetõttu ka järjest enam varjuna tundnud. Nüüd tundis ta end seesmiselt vabanenuna, otsekui oleksid temalt langenud ahelad, ning ta välimus pidi suutma seda tunnet peegeldada.

Ursula Le Guin “Meremaa võlur”


  • Temas oli olemas vägi, mida tuli ainult osata kasutada, ning ta püüdis leida kõigi talle teadaolevate loitsude seast mõnda, mis annaks talle ja ta kaaslastele eelise või vähemalt võimaluse ellu jääda. Aga üksnes vajadusest ei piisa väe vallandamiseks, tarvis on teadmisi.
  • Nagu valgust ümbritseb vari, nii käib ka võluväega kaasas hädaoht. Nõiakunst ei ole mäng, mida me mängime oma lõbuks või kiituse pälvimiseks. Sa mõtle selle peale, et meie kunsti iga sõna, iga tegu lausutakse või tehakse kas hea või kurja teenimiseks. Enne, kui sa midagi ütled või teed, pead sa teadma hinda, mida sul maksta tuleb.
  • “Vardjat ei leia sa alati sealt, kus ta on, mõnikord aga leiad ta sealt, kus teda pole.”
  • Aga sa ei tohi muuta ühtegi asja, ühtegi kivikest, liivatera, kuni sa ei tea, millist head või kurja sinu tegu võib põhjustada.
  • Maailm on tasakaalus, Ekviliibriumis.
  • Küünla läitmisega kaasneb vari.
  • Sedamööda, kuidas inimese tegelik vägi kasvab ja teadmised laienevad, läheb tee, mida mööda ta käia saab, üha kitsamaks, kuni ta lõpuks ei vali enam midagi, vaid teeb jäägitult seda, mida ta peab tegema.
  • Ta ütles endale, et säärased hirmu ja pimeduse hetked olid üksnes tema võhiklikkuse varjud. Mida rohkem ta õpib, seda vähem on tal peljata, kuni ta lõpuks täies jõus võlurina ei pruugi karta midagi, mitte kui midagi.