Tag Archives: hiina

Huang Po “Mõtlusõpetus”


668

 • Esimesel pilgul tunduvad mõtlusteosed nii üleküllastunud vastuoludest, et peaksid nagu lugeja segadusse ajama. Ühel leheküljel öeldakse, et kõik on lahutamatult üks, teisel aga jälle, et kuu on vägagi kuu ja puu on puu.
 • Kõiksuse kohta ei saa õieti mitte midagi öelda: kui väidame, et see on olemas, välistab see olematuse, kui väidame, et ta ei ole olemas, välistab see olemise.
 • Nägija ja nähtav on üks ja ometi pole nägemist kui sellist olemas, nagu ka silm ei saa näha iseennast.
 • Valgustus, kui see tuleb, tuleb sähvatusena. Pole olemas osalist või järk-järgulist Valgustust.
 • On öeldud, et kui Valgustus tõesti kätte jõuab, on puud jälle puud ja kuu on kuu, kuid veidi teisel moel, sest Virgunu võib tajuda ühtsust ja erisusi ilma vähimagi vastuoluta nende vahel.
 • Seadmus on meel, üle mille pole mingit muud seadmust ja see meel on Seadmus, üle mille pole mingit muud meelt. Meel iseenesest ei ole meel, kuid pole ka mitte-meel.
 • Viis osa, mis moodustavad teadvuse: kuju, kokkupuude, kujutlus, suhtumine, teadvus.
 • Rumalad väldivad olusid, kuid mitte mõtteid; targad väldivad mõtteid, kuid mitte olusid.
 • Kes siseneb meie kooli väravast, peab kõigega tegeledes lähtuma meelest. Sedasorti mõistmist nimetame Seadmuseks. Kui Seadmus on omaseks saanud, räägime Buddhast; kui mõistetakse, et tegelikult pole ei seadmust ega Buddhat, seda nimetatakse Kogudusse sisenemiseks, Koguduse kohta ütleme: “Mungad, kes elavad kõigest liikumisest ülemal” ja kõike seda järgnevust tunneme kui Triratnat ehk Kolme Kalliskivi.
 • Need, kes püüavad saavutada tõde õppimise ja hariduse läbi, aina kaugenevad sellest.
 • Kuigi Buddha jutlustas 45 aastat, tegelikult ei lausunud ta ühtegi sõna.
 • Kõik nähtused on olemuslikult ilma olemasoluta, ehkki ei ole õige ka öelda, et nad oleksid olematud. Tekkinud saatus (karma) ei ole selle läbi veel olemas ja kadunud saatus pole sellest veel kadunud.
 • Hoiduge kõige üle mõtlemast.
 • Minevik pole kusagile kadunud, olevik on äralendav hetk, tulevik pole veel kätte jõudnud.
 • Vaatle oma tegevust nii, nagu see oleks sõnnikuvedu.
Advertisements