Sildiarhiiv: Gandhi

Mahatma Gandhi “Maailm on väsinud vihkamast”


  • Igal nähtusel on kaks külge, väline ja sisemine. Minule on see vaid rõhu asetamise küsimus. Välisel on tähendust ainult niivõrd, kuivõrd ta sisemist aitab.
  • Usk ainujumalasse on kõigi usundite nurgakivi, kuid ma ei arva, et tuleks kunagi aeg, kus maa peal valitseks ainult üks usk. Kuna on vaid üks Jumal, siis peaks teoreetiliselt olema ainult üks usk. Kuid elus ei tunne ma kahtegi inimest, kellel oleks Jumalast üks arusaam. Seega jäävad ilmselt tulevikus püsima erinevad usundid, mida tingivad vastavalt rahva loomuse ja kliima erinevused.
  • Kui ma oleksin sündinud naiseks, tõstaksin ma mässu mehe iga pretensiooni vastu pidada naist tema jaoks loodud mängukanniks. /…/ Milleks kogu see haiglane mure naise puhtuse pärast? Kas on naistel sõnaõigust meeste puhtuse asjus? Ma ei kuule midagi naiste murest meeste kõlbelise puhtuse pärast. Miks võtavad mehed siis endale õiguse otsustada naise puhtuse üle? /…/ Naise õnnetuseks ei mõista ta veel oma üleoleku mehest. Nagu Tolstoi on öelnud, on naised meeste hüpnotiseeriva mõju ohvrid. Nimetada naisi nõrgemaks sooks on laim, see on meestepoolne ülekohus naiste suhtes.
  • Passiivse vastupanu meetod on oma õiguste eest seismine isikliku kannatuse abil, ta on relvastatud vastupanu vastand. Kui ma keeldun midagi tegemast, mis pole mu südametunnistusega kooskõlas, siis kasutan ma hingejõudu. Kui ma ei allu seadusele ja olen valmis selle rikkumise eest vastutust kandma, siis kasutan ma hingelist jõudu. See tähendab eneseohverdamist, mis on võrratult kõrgem teiste ohverdamisest.
  • Kui isa lööb perekonnas üleannetut last, siis ei mõtle laps kätte maksta. Ta ei kuuletu isale mitte heidutava löögi mõjul, vaid solvatud armastuse pärast, mida ta selle taga tajub.
  • Kartus haavata teiste õrnemaid tundeid ei lase inimesel sageli ütelda seda, mida ta mõtleb ja sunnib silmakirjatsema.

8/10.