Arhiiv kuude lõikes: mai 2014

Sangharakšita ”Vabaduse maitse ja teisi loenguid budismist”


723

 • Tõsiasi, et meil on harjumus käituda teatud viisil, tähendab järelikult seda, et meil on harjumus olla teatud viisil. Seega pole me lihtsalt oma tegude kogusumma, vaid me oleme ka oma harjumuste kogusumma. Me oleme oma harjumused. Võiksime koguni öelda, et igaüks meist on lihtsalt harjumus – arvatavasti halb harjumus.
 • Me ei pea olema sellised, nagu me oleme. Selleks pole mingit vajadust.
 • Uus inimene – teadvustav, tunnetelt positiivne, vastutusvõimeline, tundlik, loov.
 • Meil on palju huvisid ja mitmeid eesmärke, mille juurde võime alati tagasi tulla, lubame endal oma püüdluste vahel pendeldada ja triivida, kord siin, kord seal. Nõnda jääme ebamääraseks, ebakindlaks, jõuetuks, ebaselgeks, sihituks.
 • Lääne budistid kalduvad saadaolevast materjalist valima ja välja noppima neile hetkel meeldivad pinnapealset subjektiivset materjali. Nad ei lähtu oma tegelikest vaimsetest vajadustest.
 • Ainult oma pindmise kihiga toimimine, seega tegutsemine ilma hoole ja põhjalikkuseta, ilma eheduseta, tegutseme vaid välise mulje loomiseks. Mis on pinnapealsuse põhjus? Me oleme hajevil ja laiali.
 • Elu on väga komplitseeritud või on muutunud väga komplitseerituks. Meist paljudele tundub vahel, et oleme otsekui kinni püütud tohutu suurde süsteemi või koguni masinasse, mis on liiga suur ja keeruline selleks, et seda mõista või sellega üldse midagi peale hakata. /…/ Isegi kui sündmused ka kõige sügavamalt ja isiklikumalt meie elu puudutavad, tunneme end jõuetuna ega oska midagi peale hakata.
 • Kui oleme kaotanud kontaktioma tunnetega, kaotame kontakti iseendaga. Ja kui oleme kaotanud kontakti iseendaga, oleme kaotanud kontakti eluga. Siis me oleme väsinud, igavlevad, masinlikud, surnud. Oleme kui kõdunevad laibad.
 • Ootame, et kõik tehtaks meie eest, igatseme neurootiliselt kogemust – kogemust kui ilma rahata saadud kingitust, selle asemel, et ise kasvada selle kogemuseni individuaalsete pingutuste ja vastutustunde abil.
 • Iga pingutus tähendab kasvu.
 • Kõikide kokkupuudete lakkamine on Nirvaana, see on Nirvaana õndsus. Seega ei ole nirvaana kogemus ja me saame seda kirjeldada vaid kui mitte-kogemust. Nirvaana on selline kogemus, mille saame, kui lakkame kogemast.
 • Kasv sõltub tervest soodsate tingimuste kompleksist.
 • “Mis on kohustus? Selle päeva nõudmised” – Goethe.
 • Asu oma kohustuste kallale ja sa saad kohe teada, kes sa oled.
 • Buddhat võrreldakse vahel näiteks esimese koorunud kanapojaga. Esimesena sündinud kanapoeg hakkab toksima teiste munade koori, aidates teistel kergema vaevaga välja kooruda. /…/ Ta on esimesena purustanud teadmatuse koore, vaimsepimeduse ja rumaluse koore, ning seejärel koputab ta meie teadmatuse koorikule, äratab meid oma õpetusega üles.
 • Mõtlus on vahetu tee meele arendamiseks.
 • Keskkonna positivne muutus toob enamuse jaoks päris loomulikult kaasa teadvuse taseme paranemise ka ilma igasuguste eriliste pingutusteta.
 • Väga tihti, kui me räägime mina ise olemisest, mõtleme me iseenda kõige halvemat poolt, selle väljanäitamist, mida me tavaliselt ei taha omaks tunnistada. Mina ise olemiseks on ka teine tee, sest väga tihti ei ole just meie paremal osal võimalust end väljendada.

 • Himu – igatsev soov omastada meeldivaid aistmiskogemuste objekte ja tahtmine sisestada neid oma ego-identiteeti, lootuses leida turvalisustunne sellest, et nad on nagu osa meist endist.
 • Vastumeelsus – ebameeldivate aistmiskogemuste objektide kartlik ja vihane eemaletõrjumine eesmärgiga neist vabaneda ja oma ego-identiteedist välja arvata, lootuses leida turvalisustunne sellest, et nad pole osa meist endist.
 • Pettekujutlus – tõrges suletus, tahtmatus õppida kõike seda, mis näib ähvardavat oma ego-identiteeti ja mis näib häirivat turvalisustunnet, mida oma ego-identiteedist loodetakse saada, kuid sellest ei olda teadlik ja seepärast tuntakse vajadust end kaitsta.
 • Kriisiaegadel on suureks lohutuseks ja trööstiks, kui meie ümber on teised inimesed, kes soovivad meile siiralt head, kes soovivad, et me vaimselt areneksime, kes aitavad meil raskustest üle saada.
 • Tõeliselt originaalne mõtlemine on äärmiselt harv nähtus.
 • Vastavalt budistlikele tekstidele sisaldab teadvustamine oma asendi ja liigutuste teadvustamist, nii meeldivate kui ebameeldivate tunnete teadvustamist ning oskamatute ja oskuslike meeleseisundite teadvustamist.
 • Enamik inimesi elab allpool igasugust optimaalse elujõu taset. Nad suunavad oma energia kanalitesse, mis põhjustab frustratsiooni, või on nende energia täielikult tõkestatud ja kinni külmunud.
 • Tegevused, mis vabastavad energiat, on rõõmupakkuvad.
 • Vahel me lihtsalt peame läbi murdma, ei aita muu kui takistuste lõhkamine dünamiidiga, tagajärgedest hoolimata.
 • Virgunu ei ilmu meie ette aukartustäratavana ega sõnakuuleliku linnakodanikuna.
 • Mõnikord me näeme midagi justnagu esimest korda. Tegelikult me oleme seda näinud sada või koguni tuhat korda, kuid ühel päeval me näeme seda nii, nagu me poleks seda mitte kunagi varem näinud.
 • Sa ei taha jääda vanaks, kuid sa ei saa sinna midagi parata. Sa ei taha haigestuda, kuid ka siin ei kindlusta sind selle eest mitte miski. Nõnda hakkad endalt küsima: kuidas ma siia sain? Siin ma olen oma elutahtega ja ma tahan jätkata elamist, kuid ma pean surema. Miks? Mis mõte sellel kõigel on? Miks selline mõistatus, selline müsteerium?
 • Buddha kehastab virgumise ideaali. Sõna buddha tähendab virgunut, täiuslikku inimest. Dharma e tõde või Buddha õpetus kehastab teed. Sangha kehastab teelolijaid, see on nende inimeste vaimne ühendus, kes õpivad ja praktiseerivad Buddha õpetust.
 • Kui hirm ja õudus sündisid tema meeles siis, kui ta kõndis, siis jätkas ta kõndi, kuni ületas need tunded. Ta ei põgenenud nende eest, ta ei püüdnud neid vältida. Samamoodi, kui need tunded tekkisid siis, kui ta istus või lebas, vaatas ta neile näkku ja nii ületas need. Nõnda saavutas ta võidu hirmu üle.
 • Tõsiasi, et meeleseisundeid on võimalik uuta, on budismi keskne õpetus.

Jenny Smedley “A year with the angels”


9781848503700_Z

 • Watch out for the things that excite you – these are the things you should be doing.
 • Never save things for the “best”, but enjoy your treasures every day. A smile, a touch of the hand.
 • Real love never dies, it just changes form.
 • Home is where the harmony is.
 • The use of kites and balloons, the study of the stars and the moon, appreciation of clouds and birds – all these things lift your eyes, and when you lift your eyes you lift your spirits, too.
 • It may seem harsh, but if someone is damaging your soul, you owe it to yourself to stay away from them.
 • When you’re feeling happy and are generating positive energy, miracles are more likely to happen.
 • Taking the easy way out will harm you in the long run.
 • The fact is, that we, as humans, find it easier to step into our spiritual selves if we have a logical pathway to lead us there.
 • Write anything at all that comes to you down on a piece of paper and meditate on it. You should see it all come together and solidify into something meaningful. Thus, things that have seemed “wrong”, will now seem “right” after all.