Arhiiv kuude lõikes: aprill 2014

Huang Po “Mõtlusõpetus”


668

 • Esimesel pilgul tunduvad mõtlusteosed nii üleküllastunud vastuoludest, et peaksid nagu lugeja segadusse ajama. Ühel leheküljel öeldakse, et kõik on lahutamatult üks, teisel aga jälle, et kuu on vägagi kuu ja puu on puu.
 • Kõiksuse kohta ei saa õieti mitte midagi öelda: kui väidame, et see on olemas, välistab see olematuse, kui väidame, et ta ei ole olemas, välistab see olemise.
 • Nägija ja nähtav on üks ja ometi pole nägemist kui sellist olemas, nagu ka silm ei saa näha iseennast.
 • Valgustus, kui see tuleb, tuleb sähvatusena. Pole olemas osalist või järk-järgulist Valgustust.
 • On öeldud, et kui Valgustus tõesti kätte jõuab, on puud jälle puud ja kuu on kuu, kuid veidi teisel moel, sest Virgunu võib tajuda ühtsust ja erisusi ilma vähimagi vastuoluta nende vahel.
 • Seadmus on meel, üle mille pole mingit muud seadmust ja see meel on Seadmus, üle mille pole mingit muud meelt. Meel iseenesest ei ole meel, kuid pole ka mitte-meel.
 • Viis osa, mis moodustavad teadvuse: kuju, kokkupuude, kujutlus, suhtumine, teadvus.
 • Rumalad väldivad olusid, kuid mitte mõtteid; targad väldivad mõtteid, kuid mitte olusid.
 • Kes siseneb meie kooli väravast, peab kõigega tegeledes lähtuma meelest. Sedasorti mõistmist nimetame Seadmuseks. Kui Seadmus on omaseks saanud, räägime Buddhast; kui mõistetakse, et tegelikult pole ei seadmust ega Buddhat, seda nimetatakse Kogudusse sisenemiseks, Koguduse kohta ütleme: “Mungad, kes elavad kõigest liikumisest ülemal” ja kõike seda järgnevust tunneme kui Triratnat ehk Kolme Kalliskivi.
 • Need, kes püüavad saavutada tõde õppimise ja hariduse läbi, aina kaugenevad sellest.
 • Kuigi Buddha jutlustas 45 aastat, tegelikult ei lausunud ta ühtegi sõna.
 • Kõik nähtused on olemuslikult ilma olemasoluta, ehkki ei ole õige ka öelda, et nad oleksid olematud. Tekkinud saatus (karma) ei ole selle läbi veel olemas ja kadunud saatus pole sellest veel kadunud.
 • Hoiduge kõige üle mõtlemast.
 • Minevik pole kusagile kadunud, olevik on äralendav hetk, tulevik pole veel kätte jõudnud.
 • Vaatle oma tegevust nii, nagu see oleks sõnnikuvedu.

Sofi Oksanen “Baby Jane”


images

 • Aga selles polnud mingit kahtlust, et ma olen halb ja hull väike tüdruk. /…/ Ja halvad ja hullud väikesed tüdrukud jäetakse alati üksi.
 • Ka mu enese hääl kostis kole. Selles puudus kaneel ja kardemon ja musträsta laul. Selles puudus kirsisõnade sulnidus ja kõik punase varjundid. Selles puudusid värvid. Ma ei tahtnud oma häält niisugusena kuulda. Parem oli vaikida.
 • “Selliste nähtamatute vigade vastu on keeruline abi leida. Täiskasvanud laps. Noor vanur. Liikuv halvatu. Mis tahes on parem. Ma ei jaksa enam loota, oodata ja pettuda.”
 • Kuid minu kodu on minu nägu. Kuidas võib nii olla, et ta armastab mind, aga ei tunne end minu kodus mugavalt.
 • Hommikuid ei ole ärkvel olles võimalik hulluks minemata välja kannatada. Pigil ja minul oli hea olnud, sest Pigi oli selles asjas sama meelt. Hommikuvalgus ja hommikused hääled olid meid mõlemaid masendanud ja nii pugesime nende eest teki alla peitu. Kui Pigi juurest läbi hommiku koju kiirustasin, võisime oma ängistuse telefoni teel minema rääkida.
 • Me ei unistanud millestki, mida võimatuks pidasin, vaid väikestest, suurtest, sulnistest asjadest, milleks polnud vaja muud kui armsamat ja küllalt armastust – ja seda oli meil ju silmist saadik.

Eckhart Tolle “Siin ja praegu: kohaloleku jõud”


siin-ja-praegu-kohaloleku-jõud

 • Mõte, kui ta pole seotud teadvuse palju avarama maailmaga, muutub kiiresti kõledaks, viljatuks, hullumeelseks ja destruktiivseks.
 • Emotsioon tekib keha ja meelemõistuse kokkupuutepunktis. Emotsioon on keha reaktsioon – võib öelda, et see on meelemõistuse peegeldus kehas.
 • Ole valvel igasuguse kaitsepositsiooni suhtes eneses. Mida sa kaitsed? Illusoorset identiteeti, kujundit oma peas, fiktiivset tähendust.
 • Kui sa varem elasid ajas ja tegid olevikuhetke vaid üürikesi külaskäike, siis hakka nüüd elama olevikus, külastades minevikku ja tulevikku ainult siis, kui seda eeldavad elusituatsioonide praktilised aspektid.
 • Kui oled probleeme täis, siis pole uute asjade ja lahenduste jaoks ruumi. /…/ Leia elusituatsiooni alt üles oma elu.
 • …selle asemel, et keskenduda ühele asjale, mida saaksid hetkel teha, kannad meelemõistuses hullumeelset koormat, mille tekitavad sajad asjad, mida sa tulevikus kas teed või tegema pead.
 • Kui sa endale enam valu ei tekita, ei tee sa seda ka teistele. Siis ei mürgita sa probleemide tekitamise negatiivsusega /…/ enda sisemist ruumi ja inimeste kollektiivset psüühikat.
 • “Kas selles, mida ma praegu teen, on rõõmu ja kergust?” Kui ei, siis varjutab aeg olevikuhetke ja elu paistab raske taagana või võitlusena.
 • Sa tõded, kui harva sa end tegelikult enda sees hästi oled tundnud, kui üldse. /…/ Emotsionaalsel tasandil tunned kõike saatvat ebamugavustunnet, pinget, igavust või närvilisust.
 • Kui sa oma sisemust õigesti mõistma hakkad, asetub ka kõik muu oma kohale. Esmane tõde asub sinu sees, teisene reaalsus väljaspool.
 • Kunagi varem pole suhted olnud nii probleemsed ja konfliktsed kui praegu. Nagu oled märganud, pole nende mõte ei sind õnnelikuks teha ega sulle rahulolu pakkuda. Suhetest lunastust otsides pead ikka ja jälle pettuma.
 • Teisesest allikast ammutatud õnn pole kuigi sügav. See on vaid olemise rõõmu kahvatu peegeldus.
 • Ego usub, et suudab negatiivsuse abil tegelikkusega manipuleerida ja saada oma tahtmist. Ego usub, et suudab negatiivsuse abil saavutada soovitu või muuta olematuks vastumeelse.
 • Vabaned /…/ kui tunned, et ei taha seda energiavälja enam enda sisse ja et sel pole mingit mõtet.