Daily Archives: 11/04/2013

Toivo Niiberg “Sõbraks olemise kunst”


img1

 • kogu maailm asub superpositsioonis, mis tähendab, et vajaduse korral võib see võtta tahke või energia kuju.
 • Enda kaitsmiseks energiakaotuste vastu on kõige olulisem tugev sisemine süsteem.
 • Tähtsal kohal meeldivuses on suhtlusoskus, kõneosavus ja avatus. Samaaegu võib sinu liigne jutukus ja uudishimu nii mõnegi uue tuttava eemale peletada. ent ka siis kui istud võõras seltskonnas lihtsalt nurgas ja vaikid, ei tule naljalt keegi (eriti Eestis) sind sealt välja tirima – sinna sind jäetakse ja unustatakse.
 • Sümpaatia tugineb ühelt poolt vastastikusele täiendamisele ja teiselt poolt sarnasusele. Antipaatsemad tunduvad meile sagedamini inimesed, kellel on meiega samad või isegi hullemad puudused.
 • Empaatia erineb sümpaatiast, kuivõrd viimane on tunne teise isiku vastu, mitte teise isiku “tunnete tundmine”.
 • Mida rohkem hakatakse teist usaldama, /…/ seda rohkem ka avanetakse.
 • elu kvaliteet peitub panuse andmises.
 • See, millele kulutad oma aja praegu, on vundamendiks nende väärtuste järgimisele ja soovide täitmisele, millele kasutad oma aega mõne aasta pärast.
 • ära ole tulvavate sündmuste ori.
 • Aega planeerides tulevad esile eesmärgid, millest tähtsamad on pereelu, suhted lähedaste ja sõpradega, töö, suhted töökaaslastega, enesearendamine, puhkus.
 • Tegelikult on sõltuvustunnet vaja, see tähendab emotsionaalset sidet. Ja sotsiaalne isolatsioon tähendab suhete võrgustiku puudumist.
 • “Transtsendentsuse all ma mõistan emotsionaalset võimet, mis ulatub isikust väljapoole, seob inimest millegi suure ja püsivamaga: teiste inimestega, evolutsiooniga, jumalaga, universumiga.” (M. P. E. Seligman)
 • Kui lähedases suhtes olev vanem laotab lapse ette kogu oma elu, eriti just mured ja hirmud, võib see kõrvalseisjale näida sõprusena. Tegelikult rikub see sõprus peamist reeglit, milleks on omakasupüüdmatus. Last täiskasvanute maailma muredega koormav vanem kasutab teda emotsionaalses mõttes ära.
 • Siis kui väikelaps ehitab piire enda ja teiste vahele, juhib teda hirm olla hüljatud, teiselt poolt aga hirm olla alla neelatud, lahustuda teises inimeses. sestap ta täiskasvanuna ühteaegu nii vajab ja otsib kui ka kardab ja tõrjub lähedust.

“Ma näen, kuulen, mõtlen, tunnen ja tegutsen. Minu käsutuses on vahendid, et ära elada, et olla teistega seotud, et olla edukas, et mõtestada ja korrastada maailma enda ümber.”

 

Advertisements