Arhiiv kuude lõikes: august 2011

Birgitte Sally “Small talk”


 • Tegelikult ei kujuta langevarjuhüpe endast erilist ohtu. See on lihtsalt elu tõelise ohu jäljendamine. Armastus, intiimsus ja muu taoline on tõelised ohud. Mis on natuke põnevust võrreldes eemaletõukamisega? Mis on üks benjihüpe võrreldes kallima telefoniga, millelt sulle kunagi ei helistata?
 • Inimesi tundmata ei saa aimata, kuidas nad meie isikule reageerivad. Hirmul on kindel põhjus – oht, et meid eemale tõugatakse, on täiesti olemas.
 • Kui oled ebakindel, siis ähmastuvad tegelikkuse õiged proportsioonid. Sa tõlgendad maailma nii, nagu oleks see täis ohte, ja omistad teiste käitumisele tagamõtteid, mida neil sugugi pole.
 • Peaksid asetama mõtete järele küsimärki, selle asemel, et neid puhaste faktidena võtta. Võib-olla ei ole asjalood üldse nii, nagu sa arvad. Need on sinu mõtted, mitte teiste tunnete väljendus.

Raamatust on juttu ka siin.

Alberto Villoldo “Shamaani meetod”


 • Kui last traumeeritakse või halvasti koheldakse, eraldub osa tema hingest ja naaseb alateadvusse, kes pakub talle kaitset. See hingeosa on tegelikult osa inimese eluenergiast, mida ta ei saa enam arenguks kasutada.
 • On neli korraldavat printsiipi. Neli tähte, mis tähistavad 4 ilmakaart. Bioloogias AGTP, mis on 4 baasproteiini, millel põhineb DNA. Füüsikas – raskusjõud, nõrk tuumajõud, tugev tuumajõud, elektromagnetjõud.
 • Just algne haav on see, mida me tahame tervendada, aga mitte selle 27 järgnevat varianti. Tegelikult on meil ainult paar suuremat tervendamist vajavat teemat, mis kõik pärinevad esimesest haavatasaamisest. Ülejäänud vaevad väljendavad neid teemasid lihtsalt erinevates vormides. Nad on nagu teisejärgulised filmid, mis kordavad algupärase filmi stsenaariumi.
 • Hingelepingute alaj ei tule meil midagi paremat pähe, sest tunneme, et oleme võimetud ja häbistava olukorra vangid, mille üle, nagu näib, ei saa mingeid läbirääkimisi pidada.
 • Ütle ruumis viibijatele “Te ei pea enam endist tegevust jätkama. Seda mängu siin enam ei mängita. See on lõppenud. Nüüd võite olla rahus, siin on meie uus leping.”
 • Hootunnel on ajajoone peamine kanal, kus on kaardistatud meie mineviku, oleviku ja tuleviku sündmusi. 99% tulevikust saab tuletada selle liikumise suunast. Sellega on hõlmatud ka 99% meie elu olukordadest. Geneetiline taust, elustiil, emotsionaalne õhkkond võib olla koondunud tunnelisse, mis viib haiguse poole. Ta võib elu muuta nii, et muudab ära elu ühe aspekti, teise järel võib muutuda korraga kogu hootunneli kurss, valides endale parema saatuse.

Osho “Intelligentsus”


 • Kui oled intelligentne, lahendad oma probleemid ise. Intelligentsusest piisab kõikide probleemide lahendamiseks. Tegelikult, mistahes on probleem, sul on rohkem intelligentsust, kui neile probleemidele kulub.
 • Intelligentsus on olemise avatus – võime näha ilma eelarvamusteta, võime kuulata ilma vahelesegamiseta, võime võtta asju ilma aprioorsete mõteteta. Selle vastand on intellektuaalsus. Intellektuaalne kannab endas eelarvamusi, informatsiooni, aprioorseid mõtteid, teadmisi. Ta ei suuda kuulata, enne kui midagi ütled, on ta lõppjärelduse juba teinud. Mida iganes sa ütled, on öeldul vaja mööda pääseda nii paljudest tema mõtetest, et seleks ajaks, kui öeldu tema juurde jõuab, on sellest saanud midagi algsest täiesti erinevat. Ta on suletud, peaaegu pime ja kurt.
 • Kahe mõtte vahel püüa jääda teadvusele – vaata seda intervalli, seda vahepealset ruumi. Sa ei näe mõistust, SEE on sinu loomus. Mõtted tulevad ja lähevad, nad on juhuslikud, aga sisemine ruum jääb alati alles.
 • Kui sul pole kõrini, siis ei saa sa kunagi midagi muuta.
 • Vale äratundmine on hea kogemus, ja ainus viis, et teada saada, mis on tõde.

Jostein Gaarder “Sofie maailm”


 • Me oleme suur laev, mis sõidab maailmaruumis ümber põleva päikese. Kuid igaüks meist on samuti laev, mis seilab läbi elu, lastiks geenid. Kui oleme selle lasti järgmisse sadamasse toimetanud, siis ei ole me asjata elanud.
 • Unenäod räägivad meist endist. Me lavastame, otsime välja rekvisiidid, mängime kõiki rolle.
 • Võib-olla loob fantaasia midagi uut, kuid fantaasia ise ei soorita valikut. Fantaasia ei komponeeri. Kompositsioon sünnib fantaasia ja mõistuse, või meele ja mõtluse koostöös. Loomeprotsessis sisaldub alati mingi juhuslikkuse element. Mingis faasis on tähtis mitte sulguda sääraste juhuslike mõttevälgatuste ees.
 • “Sa oled selleks liiga väike, et mind aidata.”
 • Me oleme mõistetud improviseerima. Me oleme nagu näitlejad, kes saadetakse lavale ilma päheõpitud rollita, ilma tekstivihikuta või suflöörita, kes oskaks meile öelda, mida peab tegema. Meil tuleb endil valida, kuidas elada.
 • Vahel on vaja mõelda: ma pean sellest EEMALDUMA, isegi kui sa ei tea, mida edasi teha. Kui maja põleb, siis tuleb põgeneda, isegi kui sul pole kohta, kus edasi elada.

Tema Pühadus dalai-lama ja Howard C. Cutler, M.D. “Kunst olla õnnelik”


 • Kõige egoistlikumad on hoopis õnnetud inimesed, kes on sageli endassetõmbunud, murelikud, isegi vaenulikud. Seevastu on õnnelikud inimesed seltsivad, paindlikud ja loomingulised, suudavad igapäeva tagasilööke paremini taluda.
 • Hetkeline õnn või õnnetus ei olene mitte niivõrd tegelikest tingimustest, vaid pigem sellest, kuidas me olukorda tajume ja kui rahul iseendaga oleme.
 • Kui inimesel puudub sisemine distsipliin, mis toob meelerahu, ei suuda ta ka väliselt parimate võimaluste juures leida seda rõõmu, mida ta otsib. Kui aga sisemine kvaliteet ja stabiilsus on olemas, saab elada õnnelikult ka välise heaoluta, mida õnne jaoks tavaliselt vajalikuks peetakse.
 • …küsida iga valiku puhul endalt kas see teeb mind õnnelikuks? See küsimus on vahend, mis aitab reguleerida kõiki eluvaldkondi. See lähenemine annab asjadele uue perspektiivi. See annab võimaluse loobumistele keskendumise asemel keskenduda sellele, mille poole tegelikult püüdleme.
 • Ülesanne on heita kõrvale kõik, mis põhjustab kannatusi, ning koguda seda, mis teeb õnnelikuks. teadvustada asju, mis teevad õnnelikuks ja mis mitte. Kui inimesele on antud keha ja ajupotentsiaal, on aeg väga hinnaline. Elu toetub suurel määral lootustele, kuigi tulevik on ebakindel. Keegi ei taga, et homme on kõik endine. Elu eesmärk peab olema positiivne. Me pole olemas selleks, et tekitada probleeme ja põhjustada teistele kannatusi.
 • Olla õnnetu tähendab tunda end omaenda ajus vangis.