Arhiiv kuupäevade lõikes: 02/04/2009

Erich Fromm “Omada või olla”


387Kui omavalt elavad õpilased kuulavad loengut, kuulevad nad lektori sõnu, mõistavad tema lausete loogilist ülesehitust ja nende tähendust ning kirjutavad vastavalt võimetele iga sõna üles oma kaustikusse, et hiljem õppida märkmed pähe ja sooritada eksam. Kuid loengu sisu ei muutu osaks nende isiklikust mõttesüsteemist, ei rikasta ega avarda seda. Selle asemel muundavad nad kuuldud sõnad püsivateks mõttekimpudeks või terveteks teooriateks, mille nad akumuleerivad. Õpilased ja loengu sisu jäävad üksteisele võõraks, peale selle, et iga õpilane on saanud endale omanduseks kollektsiooni lauseid, mida on öelnud keegi teine.

Omavat eluviisi järgivatel õpilastel on seega vaid üks eesmärk: hoida kinni sellest, mida nad on “õppinud”, kas siis jättes selle meelde või säilitades hoolega konspekte. Neil pole vajadust luua ega toota midagi uut. Tegelikult tunduvad uued arusaamad ja mõtted mingi asja kohta omavalt elavatele sageli üsna segadusse ajavad, sest uus teeb küsitavaks teadmistesumma, mida nad valdavad. Ja nõnda tunduvadki inimesele, kes suhtub maailma peaasjalikult omavalt, kõik sellised mõtted, mida on raske nähtavaks teha (või üles kirjutada) hirmuäratavana – nii nagu kõik muugi kasvav ja muutuv ning seetõttu raskesti omandatav.

Hoopis teistsugune on nende õpilaste õppeprotsess, kelle suhe maailmasse järgib olevat eluviisi. Kui nad kuulavad loengut, pole nende meel isegi esimesel loengul puhas leht. Nad on juba eelnevalt mõelnud loengul käsitletavate teemade üle, neil on mõttes teatud küsimusi ja omi probleeme. Teema on ergutanud nende mõtteid ja huvitanud neid. Selle asemel, et võtta vastu passiivselt lektori sõnu ja mõtteid, kuulavad nad, kuulevad ja ennekõike võtavad vastu ja reageerivad aktiivselt, loovalt. See, mida nad kuulavad, ergutab nende mõtteid. Neil tekib uusi küsimusi, mõtteid ja vaateid. Nad kuulavad huviga, kuulavad mida lektor ütleb ja hakkavad tema sõnade mõjul sundimatult ise mõtlema. Nad ei hangi üksnes teadmisi, mida nad võivad viia koju ja pähe õppida. Loeng mõjub õpilasele ja muudab teda. Pärast loengut on igaüks teistsugune kui enne seda.

.

6/10.